Rychlý kontakt

Telefon

+420 604 886 684
+420 737 731 982

E-mail

fire-tech@email.cz
odkaz-na-facebook

Servis

Servis hasicích přístrojů

Servis a kontrola hasicích přístrojů

 • Dle současné platné legislativy ČR je požadován v pravidelných intervalech, a to jedenkrát ročně, kontrola hasicích přístrojů.
 • Hasicí přístroje obsahující hasiva vody s přísadami (mrazuvzdornými, smáčedla příp. pěnidla), musí dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci každé tři roky absolvovat periodickou tlakovou zkoušku nádob a dalších úkonů zajišťujících bezvadnou funkčnost pro další období.
 • U ostatních hasicích přístrojů se periodická tlaková zkouška nádob provádí každých 5 let.
 • Revizní technik provádí kontrolu hasicích přístrojů u zákazníka a určuje, který přístroj se musí odeslat na periodickou tlakovou zkoušku nebo opravu.
 • Zákazníkovi umožňujeme dočasné půjčení našich hasicích přístrojů po dobu údržby jeho hasicích přístrojů.
 • Pokud se hasicí přístroj nachází ve stavu, že jej nelze předepsaným způsobem opravit, případně je ukončena jeho životnost, provedeme jeho odborné vyřazení z používání, včetně následné ekologické likvidace v souladu s platnými zákony.

Zaručujeme Vám spokojenost a solidárnost námi poskytnutých služeb.

Servis a kontrola hydrantů

 • Dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 - §7 – je povinností majitelů objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.
 • Naše firma, díky proškolení, je oprávněna ke kontrole těchto průtokových a tlakových parametrů hadicových systémů - stálotvarých nebo se sploštitelnou hadicí dle norem ČSN 730873, ČSN EN 671÷673.
 • Norma ČSN EN 671 až 673 ukládá provádění po 5 letech revizi a údržbu hadic, která je prováděna tlakovou zkouškou na nejvyšší pracovní tlak, tj. 12 barů.

Naše firma Vám tuto pravidelnou údržbu nabízí.

Na uvedené úkony, v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., vystaví doklad o kontrole provozuschopnosti.

Servis a kontrola požárních dveří

 • Požární dveře omezují šíření požáru a tím zvyšují požární bezpečnost objektů.
 • Dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 - §6 , §7 a §10 je povinností majitelů objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.

Naše firma díky proškolení, vlastní příslušná oprávnění a tudíž je schopna Vám tyto služby nabídnout.

Na uvedené úkony, v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., vystaví doklad o kontrole provozuschopnosti