Rychlý kontakt

Telefon

+420 604 886 684
+420 737 731 982

E-mail

fire-tech@email.cz
odkaz-na-facebook

Produkty

Hasicí přístroj práškový - 1pkt

Výkonný pomocník vhodný do domácností.

Hasicí přístroj práškový - 1pkt Hasicí přístroj je naplněn 1kg prášku typu ABC. Jeho využití je ideální v domácnosti či garážích. Přístroj je pod tlakem 1,5 MPa. Můžete jej kdykoliv zkontrolovat, neboť je do ventilu namontován manometr. Certifikace přístroje je dle evropské normy ČSN EN -3. Při dodržení bezpečnostních podmínek, tj. ze vzdálenosti minimálně 1 metr, můžete hasicí přístroj použít i na elektrické zařízení, které má napětí až do 1000V.
 • 1 kg prášku
 • Teplotní funkční rozsah od -20°C, do +60°C
 • Minimální hasicí účinek 5A, 34B, C
 • Použitelnost na třídu požárů
  A – pevné hořlavé látky
  B – kapalné hořlavé látky
  C – plynné hořlavé látky
 • Minimální doba činnosti 6 sec
 • Dostřik hasiva 2m
 • Průměr nádoby 8cm
 • Výška 31 cm
 • Celková hmotnost přístroje 2.3 kg

Hasicí přístroj práškový - 2pkt

Výkonný pomocník vhodný do domácností a dopravních prostředků.

Hasicí přístroj práškový - 2pkt Hasicí přístroj je naplněn 2kg prášku typu ABC. Jeho využití je ideální v domácnosti, osobních automobilech či garážích. Přístroj je pod tlakem 1,5 MPa. Můžete jej kdykoliv zkontrolovat, neboť je do ventilu namontován manometr. Certifikace přístroje je dle evropské normy ČSN EN -3. Při dodržení bezpečnostních podmínek, tj. ze vzdálenosti minimálně 1 metr, můžete hasicí přístroj použít i na elektrické zařízení, které má napětí až do 1000V.
 • 2 kg prášku
 • Teplotní funkční rozsah od -20°C, do +60°C
 • Minimální hasicí účinek 8A, 89B, C
 • Použitelnost na třídu požárů A, B, C
 • Minimální doba činnosti 6 sec
 • Dostřik hasiva 3m
 • Průměr nádoby 10 cm
 • Výška 40 cm
 • Celková hmotnost přístroje 4,1 kg

Hasicí přístroj práškový 6 kg - 6pktk

Nejprodávanější hasicí přístroj, který je pomocníkem prakticky kdekoliv.

Hasicí přístroj práškový 6 kg - 6pktk Hasicí přístroj je naplněn 6tikg prášku typu ABC. Jeho využití je jak v zemědělství, průmyslu, v obchodech či domácnostech, tak i v budovách nemocnic atd. Přístroj je pod tlakem 1,5 MPa. Můžete jej kdykoliv zkontrolovat, neboť je do ventilu namontován manometr. Certifikace přístroje je dle evropské normy ČSN EN -3. Při dodržení bezpečnostních podmínek, tj. ze vzdálenosti minimálně 1 metr, můžete hasicí přístroj použít i na elektrické zařízení, které má napětí až do 1000V.
 • 6 kg prášku
 • Teplotní funkční rozsah od -20°C, do +60°C
 • Minimální hasicí účinek 21A, 183B, C
 • Použitelnost na třídu požárů A, B, C
 • Minimální doba činnosti 12 sec
 • Dostřik hasiva 4m
 • Průměr nádoby 16 cm
 • Výška 48 cm
 • Celková hmotnost přístroje 9,2 kg

Hasicí přístroj práškový 6 kg - 6pktp

Nejvhodnější hasicí přístroj do novostaveb rodinných domů.

Hasicí přístroj práškový 6 kg - 6pktp Hasicí přístroj je naplněn 6tikg prášku ABC 34A se schopností 183B. Ve vyhlášce MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, platné od 1. července 2008 je povinností majitele rodinného domu vybavit objekt hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností 34A a ve stavbách a garážích je nutné instalovat alespoň jeden hasicí přístroj se schopností 183B. Přístroj je pod tlakem 1,5 MPa. Můžete jej kdykoliv zkontrolovat, neboť je do ventilu namontován manometr. Certifikace přístroje je dle evropské normy ČSN EN -3. Při dodržení bezpečnostních podmínek, tj. ze vzdálenosti minimálně 1 metr, můžete hasicí přístroj použít i na elektrické zařízení, které má napětí až do 1000V.
 • 6 kg prášku
 • Teplotní funkční rozsah od -20°C, do +60°C
 • Minimální hasicí účinek 34A, 233B, C
 • Použitelnost na třídu požárů A, B, C
 • Minimální doba činnosti 12 sec
 • Dostřik hasiva 4m
 • Průměr nádoby 16 cm
 • Výška 48 cm
 • Celková hmotnost přístroje 9,2 kg

Hasicí přístroj CO2 (sněhový) - 2skt

Přístroj je vhodný do kanceláří s výpočetní technikou, v drogeriích a lékárnách.

Hasicí přístroj CO2 (sněhový) - 2skt Hasicí přístroj je naplněn 2 kg zkapalněného oxidu uhličitého (CO2). Oxid uhličitý má tu schopnost, že se po použití odpaří a nezanechá žádné zbytky hasicí látky, tudíž nedochází ke zničení věcí, na které byl použit. Hasicí přístroj je pod stálým tlakem. Můžete jej zkontrolovat dle váhy, která je uvedena na nádobě. Certifikace přístroje je dle evropské normy ČSN EN -3. Při dodržení bezpečnostních podmínek, tj. ze vzdálenosti minimálně 1 metr, můžete hasicí přístroj použít i na elektrické zařízení, které má napětí až do 1000V.
 • 2 kg CO2
 • Teplotní funkční rozsah od -30°C, do +60°C
 • Minimální hasicí účinek 21B, C
 • Použitelnost na třídu požárů B, C
 • Minimální doba činnosti 20 sec
 • Dostřik hasiva 1,5m
 • Průměr nádoby 10 cm
 • Výška 50 cm
 • Celková hmotnost přístroje 6,8 kg

Hasicí přístroj CO2 (sněhový) - 5skt

Nejprodávanější sněhový hasicí přístroj, který je vhodný do provozoven, které po použití hasiva, vyžadují opětovné použití věcí, na které byl použit. Tedy do počítačových center, trafostanic, obchodů, kuchyní, strojoven výtahů, potravinářských provozů, atd.

Hasicí přístroj CO2 (sněhový) - 5skt Hasicí přístroj je naplněn 5 kg zkapalněného oxidu uhličitého (CO2). Oxid uhličitý má tu schopnost, že se po použití odpaří a nezanechá žádné zbytky hasicí látky, tudíž nedochází ke zničení věcí, na které byl použit. Hasicí přístroj je pod stálým tlakem. Můžete jej zkontrolovat dle váhy, která je uvedena na nádobě. Přístroj byl certifikován dle evropské normy ČSN EN -3. Při dodržení bezpečnostních podmínek, tj. ze vzdálenosti minimálně 1 metr, můžete hasicí přístroj použít i na elektrické zařízení, které má napětí až do 110kV.
 • 5 kg CO2
 • Teplotní funkční rozsah od -30°C, do +60°C
 • Minimální hasicí účinek 70B, C
 • Použitelnost na třídu požárů B, C
 • Minimální doba činnosti 30 sec
 • Dostřik hasiva 1,5m
 • Průměr nádoby 14 cm
 • Výška 75 cm
 • Celková hmotnost přístroje 15 kg

Hasicí přístroj vodní 9kg - 9vkt

Výkonný pomocník vhodný na hašení pevných organických látek, jako je dřevo, papír, seno, sláma, textil atd.

Hasicí přístroj vodní 9kg - 9vkt Hasicí přístroj je naplněn 9kg vody smíchané s potaší (mrazuvzdorné přísady), tudíž je možné použít jej do -20 °C. Používá se tam, kde hrozí nebezpečí požáru pevných látek např. v senících, kotelnách na tuhá paliva, archívech, kůlnách apod. Přístroj je pod tlakem 1,5 MPa. Můžete jej kdykoliv zkontrolovat, neboť je do ventilu namontován manometr. Certifikace přístroje je dle evropské normy ČSN EN -3.

Nelze použít na hašení požáru pod napětím!

 • 9 l
 • Teplotní funkční rozsah od -20°C, do +60°C
 • Minimální hasicí účinek 13A
 • Použitelnost na třídu požárů A
 • Minimální doba činnosti 30 sec
 • Dostřik hasiva 6m
 • Průměr nádoby 18 cm
 • Výška 60 cm
 • Celková hmotnost přístroje 18 kg

Hasicí sprej Pyrocom

Je určený k hašení začínajících požárů pevných látek – dřevo, papír, tkaniny, kapalin – benzín, nafta, rozpouštědla, barvy, apod.

Sprej je naplněn vodou a netoxické, biologicky odbouratelné pěnidlo.
Nedoporučuje se používat sprej na hašení olejů a běžných plynových zařízení! Je pod tlakem do 0,3 MPa.
Pozor na konkurenční výrobky!
Obsahují stoupací trubičku a tudíž je funkční pouze ve svislé poloze.
Pyrocom je možné použít v jakékoliv poloze i dnem vzhůru, neboť stoupací trubičkou není vybaven. Sprej je pod stálým tlakem a je možné hasit přerušovaně. Podle ČSN EN – 3 sprej nenahrazuje hasicí přístroj.
 • Teplotní funkční rozsah 0 až +50°C