Rychlý kontakt

Telefon

+420 604 886 684
+420 737 731 982

E-mail

fire-tech@email.cz
odkaz-na-facebook

BOZP a PO

Bezpečnost ochrany a zdraví při práci a požární ochrana

  • Bezpečnost ochrany a zdraví při práci a požární ochrana vycházejí ze zákonných ustanovení.
  • Pro vedení jakékoliv firmy představují jistotu ochrany životů, zdraví i majetku a spoluurčují prosperitu, úspěch v podnikaní.
  • Zlepšují image firmy.

Ze statistik Inspektorátů práce a Hasičských záchranných sborů bývá důsledkem pracovních úrazů a požárů v největší míře nedodržování zákonných ustanovení a nepřítomnost preventivních opatření. Díky odbornému vypracování požární ochrany a odbornému školení ochrany a bezpečnosti zdraví při práci tvoříte podmínky pro zvýšení produktivity, snížení ztrát a zbytečných nákladů. Při mimořádných událostech, které nejsou ovlivnitelné, je jistota, že podmínky i znalost zaměstnanců dokáží snížit případné ztráty a škody.

Firma Fire-tech Vám nabízí vypracování veškeré dokumentace PO a BOZP dle předepsaných zákonů ČR v těchto oblastech

  • Požární ochrana
  • Bezpečnost a zdraví při práci

Dodržováním zákonných ustanovení chráníte životy a zdraví lidí a zabezpečujete majetek firmy.

Servis hasicích přístrojů